Volgende bijeenkomst:

28 september 2022
"De toekomst van Israël" 
                  Mw. Marleen van der Louw                     
schrijfster van "Dagboek uit Jeruzalem"

Komende thema-avond


Op woensdag 28 september 2022 zal Mw. Marleen van der Louw uit Ermelo een lezing verzorgen over "De toekomst van Israël".

Woensdag 28 september organiseert de Confessionele Beweging, afd. Waddinxveen e.o. een avond waar Marleen van der Louw zal spreken over het thema "De toekomst van Israël".

Afgelopen jaar was het jaarthema van de protestantse kerk: 'Van U is de toekomst'.
Dat is ook de titel van de nieuwe visienota die vorig jaar door de synode is aanvaard. 'De toekomst van de kerk - en van onze wereld - is immers niet aan ons, maar aan God: van U is de toekomst' zo staat te lezen in de inleiding op de visienota. Daarbij is genade de grondtoon. We leven met open handen.

Door de corona lock-down in januari 2022 is de derde lezing uit de serie van afgelopen jaar niet doorgegaan. Deze heeft als thema: "De toekomst van Israël". We willen deze alsnog houden op 28 september, in de week voor de Israëlzondag binnen de Protestantse Kerk.

Spreker op deze avond is Marleen van der Louw. Namens de Protestantse Kerk was zij (met haar gezin) van 2014 tot 2019 als pastoraal en educatief werker uitgezonden naar Jeruzalem. Vanuit haar bruggenbouw-functie en in navolging van Jezus had ze zowel aan Joodse als aan Palestijnse kant veel contacten.

Haar ervaringen zijn te lezen in haar boek Dagboek uit Jeruzalem. Vanuit haar achtergrond zal ze in grote lijnen de huidige situatie in Israël schetsen en de effecten daarvan voor de toekomst. Ook zal ze vanuit Bijbels perspectief handreikingen doen om als gelovige persoonlijk en in de kerk gerichter voor Israël te bidden.

Dit kan dienen als een opmaat tot gesprek. Wij zien ernaar uit u te ontmoeten. 

.  


Marleen van der Louw heeft afgelopen weken haar studie Contextuele Theologie afgerond waarbij ze vanuit haar brugfunctie de ervaringen van gelovigen met God in rouw heeft onderzocht bij zowel PKN-leden als bij Israëlische en Palestijnse gelovigen in Jezus. Ze is op dit moment werkzaam als trajectbegeleider bij IZB-focus en woont in Ermelo. 


De avond is in de 
Ontmoetingskerk, Groensvoorde 3, Waddinxveen.

De avond start om 20.00 uur (koffie vanaf 19.45 uur) en na de lezingen en korte pauze is er gelegenheid om met elkaar in gesprek te gaan en het stellen van vragen.


De avond is gratis te bezoeken; voor de onkosten (zaalhuur, spreker, etc) wordt er aan het eind van de avond een collecte gehouden. 

Wij zien ernaar uit u te ontmoeten.

Het bestuur van de Confessionele Beweging, afd. Waddinxveen e.o.,
e-mail: cv.waddinxveen@gmail.com

 Houd de website in de gaten voor toekomstige thema-avonden


Kijk ook in de Agenda voor de geplande avonden.

© 2018-2021 Confessionele Beweging, afdeling Waddinxveen e.o.
Powered by Webnode
Create your website for free! This website was made with Webnode. Create your own for free today! Get started